Javne nabavke

Odluka o izboru ponuđača - 14.12.2023.

Obavještenje o nabavci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - otvoreni postupak

Odluka o pokretanju postupa javne nabavke

Ugovor o nabavci roba

Poziv za dostavljanje ponuda

PLAN NABAVKI ZA 2021. GODINU

PLAN NABAVKI ZA 2020. GODINU

FOTOAPARAT:

Odluka o izboru najpovoljnijeg

Odluka o pokretanju postupka

HIGIJENA:

Odluka o izboru najpovoljnijeg

Odluka o pokretanju postupka

KANCELARIJSKI MATERIJAL:

Odluka o izboru najpovoljnijeg

Odluka o pokretanju postupka

KOMPJUTERSKA OPREMA:

Odluka o izboru najpovoljnijeg

Odluka o pokretanju postupka

RAČUNOVODSTVO:

Odluka o izboru najpovoljnijeg

Odluka o pokretanju postupka

TONERI:

Odluka o izboru najpovoljnijeg

Odluka o pokretanju postupka

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG HIGIJENA

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA HIGIJENA

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG KANCELARIJSKI MATERIJAL

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA KANCELARIJSKI MATERIJAL

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PELET

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PELET

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG RAČUNOVODSTVO

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA RAČUNOVODSTVO

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG SANITARNI PREGLED

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA SANITARNI PREGLED

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG SISTEMATSKI PREGLED

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA SISTEMATSKI PREGLED

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG SIGURNOST

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA SIGURNOST

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG TONERI

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA TONERI

PLAN NABAVKI 2019. GODINU

PLAN NABAVKI ZA 2018. GODINU

PLAN NABAVKI ZA 2017. GODINU

TENDERSKA DOKUMENTACIJA U KONKURENTSKOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE - USLUGA ŠTAMPANJA I ISPORUKA KNJIGA

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2016.

IZMJENE/DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2016.