O nama

Direktor               

Prof. dr. Rasim Muratović

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u  Sarajevu

Biografija:

Rasim Muratović je  rođen 1. marta 1956. godine u selu Ćude, općina Olovo. Osnovnu školu završio je u Olovu, 1971. godine sa dobrim uspjehom, a Srednju željezničku školu završio je u Sarajevu, 1974. godine, sa odličnim uspjehom. Fakultet političkih nauka Sarajevo odsjek sociologija završio je 1978. godine, sa prosječnom ocjenom devet, kada je stekao stručni naziv profesor sociologije. Za vrijeme studija dva puta je nagrađivan „Srebrenom značkom“ Univerziteta u Sarajevu. Interdisciplinarni postdiplomski studij Univerziteta u Sarajevu, završio je sa prosječnom ocjenom deset, nakon čega je magistrirao 1985. godine, čime je stekao zvanje magistra društvenih nauka.

U periodu 1978. do 1984.g, radio je u Općinskom komitetu SK Centar Sarajevo, kao stručno-politički radnik i direktor Radne zajednice, a od 1984. do 1994. godine bio je zaposlen u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, u Stanici javne bezbjednosti Centar Sarajevo, na poslovima pomoćnika sekretara za odbrambene pripreme. U martu 1994. godine, na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu, izabran je za višeg asistenta na predmetu Opća sociologija.

Od ljeta 1994. do ljeta 2003. godine, živio je u Norveškoj gdje je radio kao asistent-istraživač na Sociološkom institutu Univerziteta u Bergenu, zatim kao prvi sekretar u Državnom zavodu za socijalno osiguranje općine Bergen, te kao predavač u Kraljevskoj ratnoj mornaričkoj školi u Bergenu.

Od 1. septembra 2003. do 1. septembra 2004. godine, radio je u Izdavačkoj kući „Sejtarija“ iz Sarajeva kao komercijalni direktor, a od septembra 2004. do septembra 2005. godine, bio je zaposlen u Izdavačkoj kući „OKO“ iz Sarajeva na mjestu pomoćnika direktora za izdavačku djelatnost.

U septembru 2005. godine, na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, odbranio je doktorsku disertaciju na temu: „Holokaust nad Jevrejima i genocid nad Bošnjacima“. U periodu od 2005. do 2014. godine, u Institutu za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu  Muratović je biran u sva naučna zvanja od naučnog saradnika, višeg naučnog saradnika, do naučnog savjetnika, a u skladu sa propisanom zakonskom procedurom.

Rasim Muratović je od 1. juna 2014. do 31. maja 2018. godine obavljao funkciju direktora Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. Od 27. marta 2020. godine obavljao je dužnost v.d. direktora Instituta, a od 21. septembra 2020. godine obavlja dužnost direktora Instituta.

Muratović je do sada preveo četrnaest knjiga sa norveškog i jednu knjigu sa danskog na bosanski. Autor je devet knjiga i jedne knjige u koautorstvu,  tridesetspet naučnih radova i dva naučna rada u koautorstvu, kao i desetine novinskih članaka objavljenih na norveškom i bosanskom jeziku. Autor je dva radio-romana i sedam naučnoistraživačkih projekata. Učesnik je trinaest međunarodnih naučnih konferencija u inostranstvu, a učestvovao je i na dvadeset naučnih konferencija, okruglih stolova i simpozija u zemlji. Bio je recenzent za jedanaest objavljenih knjiga, a za tridesetjednu knjigu bio je priređivač/za izdavača. Promovirao je četrdesetpet knjiga. Učestvovao je u tridesettri TV emisije, dao dvadeset intervjua printanim medijima, dvadesetjednu izjavu za različite RTV stanice, učestvovao u radu jedanaest organizacionih odbora, održao četrdesetsedam predavanja u Bosni i Hercegovini i Norveškoj.

Muratovićeva knjiga Holokaust nad Jevrejima i genocid nad Bošnjacima uvrštena je u katalog Published by Oxford University Press in association with the United States Holocaust Memorial Museum. Pored toga, desetine izdavačkih kuća u zemlji i u inostranstvu, uključujući i američku izdavačka i knjižarska kuća Tarmans Books, uvrstile su ovu knjigu u prodajni katalog, a knjiga je našla svoje mjesto i na Yale University Library.

Sve knjige koje je sa norveškog na bosanski preveo Rasim Muratović evidentirane su u Norwegian national bibliography.
Rasim Muratović je Rješenjem broj: 03-06-3-39/06, od 2. novembra 2009. godine, Federalnog Ministarstva pravde, postavljen za stalnog sudskog tumača za NORVEŠKI JEZIK..

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli rješenjem broj: 03-225-8.7/13, od 16. 01. 2013. godine, izabran je za docenta za užu oblast „Sociologija“.

Odlukom Senata Univerziteta u Tuzli, broj: 03-620-8.8/18, od 7. februara 2018. godine, Muratović je izabran u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast „Sociologija“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli;
U periodu od januara 2013. do danas na Filozofskom fakultetu u Tuzli – Odsjek filozofija – sociologija -  prof. dr. Muratović izvodi nastavu i ispite na predmetima Opća sociologija, Sociologija genocida, Sociologija porodice, Sociologija politike, Sociologija naselja, Sociologija komunikacija, Etnologija, Socijalna ekologija, Metodika, Savremena sociologija, Metodologija istraživanja u filozofiji i sociologiji, Sociološke teorije, Sociologija sporta, Sociologija bosanskohercegovačkog društva, Teorije globalizacije.

U navedenom periodu prof. dr. Muratović je bio mentor kandidatkinji Medini Salihović koja je uradila i uspješno odbranila magistarski rad na temu: „Masovne grobnice na području Zvornika kao materijalni dokazi genocida nad Bošnjacima '92 – 95.“

Pored toga, prof. dr. Muratović je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli za dva magistarska rada bio predsjednik Komisije, a za tri magistarska rada bio član Komisije. Za pet diplomskih radova je bio mentor.
Prof. dr. Rasim Muratović je bio član Senata Univerziteta u Sarajevu od 1. juna 2014. godine do 31. maja 2018. godine, a u istom periodu bio je član Odbora za dodjelu univerzitetskih priznanja Univerziteta u Sarajevu.

U periodu od 1991. do 1994. godine,  prof. dr. Rasim Muratović je u Oružanim snagama Republike Bosne i Hercegovine, odnosno Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine,  proveo ukupno 1073 dana, od toga 194 dana u Patriotskoj ligi.


Djelatnost Instituta usmjerena je naročito na istraživanje:

  • Planiranja, pripremanja, započinjanja i/ili vođenja agresorskog rata ili rata kojim se krše međunarodni ugovori, sporazumi ili garancije ili učestvovanje u nekom zajedničkom planu ili zavjeri za izvršenje bilo kog od navedenih djela;
  • Povreda ratnih zakona i ratnih običaja; ubistvo, zlostavljanje ili odvođenje na prinudni rad ili za koji drugi cilj civilnog stanovništva okupirane teritorije ili u okupiranu teritoriju; ubistvo ili zlostavljanje ratnih zarobljenika ili lica na umoru; ubijanje talaca; pljačkanje javne ili privatne imovine; namjerno razaranje gradova ili sela ili pustošenje neopravdanim vojnim potrebama;
  • Genocida, zločina protiv čovječnosti, ratnih zločina protiv civilnog stanovništva; ratnih zločina protiv ranjenika i bolesnika; ratnih zločina protiv ratnih zarobljenika; organizovanja grupa za podsticanje na izvršavanje genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina; protivpravno ubijanje i ranjavanje neprijatelja; protivpravno oduzimanje stvari od ubijenih i ranjenih na bojištu; upotrebe nedozvoljenih sredstava borbe; povreda parlamentara; surovo postupanje sa ranjenicima, bolesnicima i ratnim zarobljenicima; neopravdano odlaganje repatrijacije ratnih zarobljenika; uništavanja kulturnih i historijskih spomenika; podsticanja na agresorski rat; zloupotreba međunarodnih znakova; rasne i druge diskriminacije; zasnivanje ropskog odnosa i prevoz lica u ropskom odnosu; međunarodni terorizam; ugrožavanje lica pod međunarodnom zaštitom; uzimanje talaca, kao i druge teške povrede pravila međunarodnog prava. 

ARHIVA INSTITUTA

Institut posjeduje relevantnu arhivsku građu i naučno utemeljene izvore koji koriste u cilju realizacije naučnoistraživačkih projekata iz oblasti zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava. Radi se o arhivskoj građi kojom se potvrđuje planiranje, pripremanje, započinjanje i vođenje agresorskog rata ili rata kojim se krše međunarodni ugovori ili sporazumi, povreda ratnih zakona i ratnih običaja, teške povrede Ženevskih konvencija, genocida, zločina protiv mira, zločina protiv čovječnosti, ratnih zločina i drugih oblika kršenja međunarodnog humanitarnog prava, nečovječno postupanje (surovo postupanje, okrutno postupanje, nehumana djela), pojedinačna i masovna ubistva, prisilni nestanci, masovne grobnice, vansudska zatočenja civila, silovanja i seksualna zlostavljanja.

Za 25 godina postojanja stvorena je bogata arhivska građa dokaznih predmeta sačinjena od originalnih dokumenata vojnih i policijskih struktura, izvještaja eksperata, izjava žrtava i svjedoka, dokumenata nacionalnih i međunarodnih organizacija, transkripta suđenja, video i fotozapisa, raznih vrsta saopćenja i drugih dokaznih predmeta.
Ovako bogata arhivska građa učinjena je dostupnom, prije svega, za akademsku zajednicu koja je može eksploatirati za naučnu elaboraciju događaja sa konca 20. stoljeća. Također, važno je da je pristup omogućen nezavisnim organizacijama i institucijama koje je, eventualno, mogu koristiti za pokretanje procesa koji se odnose na utvrđivanje činjenica o zločinima, izgradnju historijskog sjećanja, ali i za podršku procesima pred nacionalnim sudovima. Time bi stvorili bazu činjenica važnih za utvrđivanje istine o zločinima protiv čovječnosti i međunarodnog prava kojima će se onemogućiti pokušaji falsifikovanja i revidiranja događaja i historije.
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/vhosts/institut-genocid.unsa.ba/httpdocs/bs/stranica.php on line 124