Srebrenica

GENOCID U SREBRENICI

“…u sistematskom i planiranom genocidu nad Bošnjacima Bosne i Hercegovine u i oko sigurne zone Ujedinjenih nacija Srebrenice, jula 1995. učestvovalo je (po raznim osnovama i na različite načine), prema rezultatima istraživanja Vlade Republike Srpske, preko 25.000 ljudi;

– načini i sredstva ubijanja žrtava mogu se označiti monstruoznim. Žene, muškarci, djeca i starci ubijani su vatrenim oružjem za direktno djelovanje iz svih vrsta pješadijskog oružja, minobacača, modifikovanih aviobombi, itd., zatim noževima, te posebnim spravama napravljenim i priređenim u tu svrhu. Postoje dokazi da su Bošnjake žive spaljivali, ubijali na zvjerski način, uključujući i čitave porodice, te su tako u nekim masovnim grobnicama otkriveni i identifikovani posmrtni ostaci čitavih porodica;

– u “operaciji ubijanja”, uglavnom za četiri dana, s namjerom i prema tačno utvrđenom obrascu, u i oko sigurne zone Ujedinjenih nacija Srebrenice jula 1995. likvidirano je preko 8.000 Bošnjaka Bosne i Hercegovine, zbog njihove nacionalne, etničke i vjerske grupe kao takve i što su živjeli i što žive na teritoriji koju srpski agresor, u skladu sa srpskim velikodržavnim projektom, srpskom nacionalističkom ideologijom, politikom i praksom, osvajačkog i genocidnog karaktera, teži osvojiti i pripojiti Srbiji;

– u zauzimanju sigurne zone Ujedinjenih nacija Srebrenice i izvršenju genocida nad Bošnjacima jula 1995. učestvovale su, pored vojnih i policijskih snaga kolaboracionističke, petokolonaške, fašističke i genocidne tvorevine Republike Srpske, i oružane snage Savezne republike Jugoslavije (Vojska Jugoslavije i specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije);”
(Čekić, Smail, Genocid i istina o genocidu u Bosni i Hercegovini, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 2012, str. 25.)

Video snimci i dokumentarni filmovi

frame allowfullscreen="" frameborder="0" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Hvu1geXgmm8?ecver=2" style="position:absolute;width:100%;height:100%;left:0" width="640">

 

frame allowfullscreen="" frameborder="0" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/idf_sdeVpO4?ecver=2" style="position:absolute;width:100%;height:100%;left:0" width="640">

 

frame allowfullscreen="" frameborder="0" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/b3XSmDYV6BM?ecver=2" style="position:absolute;width:100%;height:100%;left:0" width="640">

 

frame allowfullscreen="" frameborder="0" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/jCEM-OirLBE?ecver=2" style="position:absolute;width:100%;height:100%;left:0" width="640">

 

frame allowfullscreen="" frameborder="0" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0S-UZJ67AKc?ecver=2" style="position:absolute;width:100%;height:100%;left:0" width="480">

 

frame allowfullscreen="" frameborder="0" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/MOs0CMr9Nb4?ecver=2" style="position:absolute;width:100%;height:100%;left:0" width="640">
 

Ostale pregledati klikom na fotografiju

 

PDF i DOC optužnice i presude međunarodnog tribunala u Hagu

Blagojevic i dr. IT-02-60

 

PDF Podaci o predmetu

PDF Izmijenjena spojena optuznica 25.05.04.

PDF Presuda zalbenog vijeca 17.01.05.

Deronjic IT-02-61

 

PDF Podaci o predmetu

DOC Druga izmijenjena optuznica 29.09.03

PDF Presuda pretresnog vijeca 30.03.04.

PDF Presuda pretresnog vijeca 30.03.04.

 

Erdemovic IT-96-22

 

PDF Podaci o predmetu

DOC Optuznica 22.05.96

PDF presuda zalbenog vijeca 07.10.97

PDF Presuda pretresnog vijeca 05.03.98

 

Karadzic IT-95-5-18

 

PDF Podaci o predmetu

PDF Treca izmijenjena optuznica 27.02.09

 

Krajisnik IT-00-39

 

PDF Podaci o predmetu

DOC Optuznica 21.03.00

PDF Presuda pretresnog vijeca 27.09.06

PDF Presuda zalbenog vijeca 17.03.09

PDF Izmijenjena konsolidovana optuznica 27.01.10

 

Dženaze i ukopi srebreničkih žrtava

frame allowfullscreen="" frameborder="0" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/oukoud-8joE?ecver=2" style="position:absolute;width:100%;height:100%;left:0" width="640">