Utku Erisik, turski književnik, režiser i scenarist u posjeti Univerzitetu u Sarajevu - Institutu za istraživanje zločina

Turski književnik, režiser, scenarist i vlasnik teatra Birileri u Izmiru u Turskoj, Utku Erisik, boravio je u posjeti Univerzitetu u Sarajevu - Institutu za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava.

Povod posjete je snimanje filma o Bosni i Hercegovini i Sarajevu. Radnja filma bit će bazirana na Sarajevo u socijalističkom period, za vrijeme opsade i Sarajevu 30 godine poslije agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. U tom kontekstu obavljen je intervju sa direktorom Univerziteta u Sarajevu – Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, prof. dr. Rasimom Muratovićem.

 U intervjuu je fokusirano na pitanja koja se, prije svega, tiču odnosa između Turske i Bosne i Hercegovine, mjesta i uloge Univerziteta u Sarajevu - Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Deytonskog mirovnog sporazuma, života običnih ljudi u Sarajevu i Bosni i Hercegovini u vrijeme socijalističkog sistema, periodu agresije 1992- 1995, i  danas.

Share: