Dr. Hikmet Karčić učesnik susreta Međunarodne asocijacije istraživača genocida

Od 10. do 14. jula 2023. godine na Univerzitetu u Barceloni održan je Šesnaesti susret Međunarodne asocijacije istraživača genocida (IAGS-International Association of Genocide Scholars) pod naslovom Authoritarianism & Genocide: Narratives of Exclusion (“Autoritarizam i genocid: narativi o isključenju”). Tokom ove međunarodne konferencije, dr. Hikmet Karčić, naučni saradnik Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu održao je izlaganje na temu Trials during wartime: War crimes cases during the Bosnian war 1992-95.

Share: