Dr. Hikmet Karčić uvodničar na međunarodnom naučnom skupu "Why Remember?"

Dana 8 jula 2023. godine, dr. Hikmet Karčić, naučni saradnik Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu održao je uvodno predavanje na međunarodnom naučnom skupu Why Remember? (“Zašto se sječati?”) u organizaciji University of the Arts London (UAL) i  UK Research and Innovation (UKRI) koja je održana u Sarajevu. Tema uvodnog predavanja bila je The Roots of the Bosnian Genocide (“Korijeni Bosanskog genocida”).

--

Share: