DIREKTOR INSTITUTA ZA ISTRAŽIVANJE ZLOČINA PROTIV ČOVJEČNOSTI I MEĐUNARODNOG PRAVA, PROF. DR. RASIM MURATOVIĆ, IZABRAN ZA PREDSJEDNIKA VIJEĆA GRUPACIJE DRUŠTVENIH NAUKA

Na 9. Redovnoj sjednici Vijeća grupacije društvenih nauka, održanoj 19. septembra 2022. godine, direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Rasim Muratović, je jednoglasno izabran za predsjednika Vijeća za studijsku 2022/2023. godinu.

U sastavu Grupacije društvenih nauka Univerziteta u Sarajevu su dekani Ekonomskog fakulteta, Pravnog fakulteta, Fakulteta političkih nauka, Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, Fakulteta za upravu, direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava i predstavnik studenata.

Share: