U Hagu održana promocija knjige 'On The Side Of Humanty'

U Hagu, u sklopu Međunarodnog rezidualnog mehanizma UN-a za krivične sudove održana je promocija knjige 'On The Side of Humanity', autorice Ajše Hadžimešić.

Knjiga sadrži savremene intervjue sa sadašnjim i bivšim direktorima i višim članovima osoblja Međunarodnog rezidualnog mehanizma UN-a kao i Međunarodnog suda za ratne zločine s područja bivše Jugoslavije, kao i predstavnicima grupa žrtava i drugima koji su uključeni u pitanja koja se odnose na međunarodnu pravdu i/ili sukobe u bivšoj Jugoslaviji.

Jedan od promotora knjige bio je i direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Rasim Muratović.

Share: