Dr. sc. Zilha Mastalić Košuta za "Avaz": Zavod za zdravstvenu zaštitu BiH je 1996. godine objavio da je u Sarajevu ubijeno 1.601, dok je ranjeno 14.946 djece

Dr. sc. Zilha Mastalić Košuta iz Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, objasnila je za portal "Avaza" da se brojka od 1.601 ubijeno dijete u Sarajevu prvi put spominje još 1996. godine u izvještaju Zavoda za zdravstvenu zaštitu Bosne i Hercegovine.

Podsjetimo, lavinu burnih reakcija izazvao je tekst psihologa Srđana Puhala iz Banja Luke koji je rekao da će dati 10.000 KM onome ko mu dokaže da je u Sarajevu ubijeno 1.601 dijete. 

“Zločini nad djecom Sarajeva u opsadi”

- U periodičnim izvještajima republičkog Štaba za zdravstvo Republike Bosne i Hercegovine, kao najmeritornije ustanove za praćenje zdravlja i smrtnosti stanovništva, isticani su brojevi o stradanjima stanovništva na područjima pod kontrolom Armije Republike Bosne i Hercegovine.

U Izvještaju iz 1996. godine Zavod za zdravstvenu zaštitu Bosne i Hercegovine iznio je podatak da je u Sarajevu u opsadi ubijeno 1.601 dijete, dok je ranjeno 14.946 djece. Podaci o 1.601 ubijeno dijete koji se zvanično koriste preuzeti su iz ovog Izvještaja - kaže za "Avaz" Zilha Mastalić Košuta.

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava UNSA objavio je 2010. godine naučnu studiju pod nazivom “Zločini nad djecom Sarajeva u opsadi”.

- U toj studij izneseni su preliminarni podaci od 524 ubijena djeteta. U ovoj studiji našla su se ona djeca za koju su autori dobili pristanak roditelja da se nađu u studiji i za koju su imali kompletnu dokumentaciju

1. izvod iz matične knjige rođenih;

2. izvod iz matične knjige umrlih;

3. potvrda o smrti i medicinska dokumentacija,

4. pokopna dokumentacija i dr).

Nepotpuni podaci

Istraživanja su se nastavila ali veliki problem predstavlja činjenica da određeni broj roditelja nije saglasan s tim da se njihova djeca nađu u studiji ili zbog nedostupnosti roditelja i najbližih srodnika te nemogućnosti da se kompletiraju potpuni podaci o ubijenom djetetu prema kriterijima koje traži Institut kao naučna ustanova - pojasnila je za "Avaz" dr. sc. Zilha Mastalić Košuta.

Izvor: Avaz.ba

Share: