ODRŽANA TRIBINA: "NEPROCESUIRANJE RATNIH ZLOČINA NA PODRUČJU GORAŽDA"

U organizaciji Vlade Bosansko-podrinjskog kantona i Ministarstva za boračka pitanja BPK-a u Goraždu je 4. maja 2022. godine održana tribina: "Neprocesuiranje ratnih zločina na području Goražda". Tribina je održana u okviru manifestacije: “Dani otpora 1992-2022”, koja se organizira u povodu početka agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i ispaljivanja prvog projektila na Goražde 4. maja 1992. godine. Povod za održavanje tribine jeste činjenica da niko nije odgovarao za brojne počinjene zločine u Goraždu tokom opsade 1992-1995. godine. Na tribini su govorili Edina Rešidović, priznat stručnjak iz oblasti krivičnog prava, a posebno u postupcima koji se odnose na primjenu međunarodnog ratnog i humanitarnog prava, Kasim Brdar, predsjednik Fondacije “Istina za Goražde” i dr. Muamer Džananović, naučni saradnik Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu.

Skupu su se u uvodnom obraćanju obratili Aida Obuća, premijerka BPK-a i Edin Aganović, ministar za boračka pitanja BPK-a.

“Do danas niko nije odgovarao za smišljeno provođenje zločina nad nekoliko desetina hiljada civila koji su tokom agresije usljed nametnutih uslova opsade praktično preživljavali u svojevrsnom „koncentracionom logoru“. Civilno stanovništvo je boravilo u potpunom okruženju u konstantnoj borbi za biološki opstanak. Agresor je namjerno iscrpljivao stanovništvo tako što ga je ostavljao bez struje, vode, hrane, bez osnovnih medikamenata, adekvatnog liječenja, što je trebalo ubrzati biološko istrebljenje najbrojnije etničke grupe na ovom području. Kontinuirano u periodu 1992-1995. svi civilni objekti, uključujući i ratnu bolnicu, su granatirani, a civili su svakodnevno ciljno ubijani i ranjavani. Od pomoći civilima nije bio ni status sigurne zone UN-a,“ istakao je dr. Džananović.

 

Share: