Počele pripreme za drugu međunarodnu naučnu Konferenciju o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici

Povodom obilježavanja 27. godišnjice od genocida počinjenog nad Bošnjacima u Republici Bosni i Hercegovini, Univerziteti u Tuzli i Sarajevu, te Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava i Institut za historiju planiraju organizaciju Međunarodne naučne konferencije “Posljedice genocida nad bošnjacima: Socijalni, ekonomski, demografski i kulturni razvoj Srebrenice od 1995. do 2022. Planirano je da Konferencija bude održana u Tuzli, 15. novembra naredne godine. Tim povodom, danas je u Rektoratu Univerziteta u Tuzli održana prva sjednica Organizacionog i Naučnog odbora Konferencije.

Nakon prve međunarodne Konferecije održane prošle godine o genocidu nad Bošnjacima, Srebrenica 1995‒2020: uzroci, razmjere i posljedice, u pripremi je druga koja će biti održana 15. novembra naredne godine. Govoriti o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici jezikom činjenica sa naučnog aspekta od izuzetne je važnosti, posebno u momentu kada su sve glasniji negatori ovog, presuđenog i dokazanog zločina.

Akademska zajednica negiranju genocida, tim lažnim i falsifikovanim dokazima treba da se suprotstavi naukom i naučnim istraživanjima. Univerzitet u Tuzli će nastojati da istraje u toj misiji i na tom putu jedna od prvih stepenica je održavanje Konferencije planirane za narednu godinu. Mi trebamo na osnovu egzaktnih činjenica i dokaza javnost i mlade ljude podsjećati na temeljne vrijednosti života. Samo na taj način možemo graditi budućnost Bosne i Hercegovine“, rekla je rektorica Univerziteta u Tuzli Nermina Hadžigrahić.

Istog stava je i rektor Univerziteta u Sarajevu, Rifat Škrijelj.

“Kako bi se istina o Srebrenici i genocidu koji je počinjen nad Bošnjacima Srebrenice 1995. godine na naučno valorizovan način prikazala domaćoj i svjetskoj javnosti dva univerziteta, Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet u Tuzli na partnerskoj osnovi okupljaju eminentne istraživače iz Bosne i Hercegovine i svijeta koji će kroz svoje naučne radove na naučnoj konferenciji 2022., obaviti zadatak koji stoji pred naučnicima – da na naučnom pristupu u prikupljanju podataka, njihovoj obradi, i prezentaciji javnosti i publiciranju radova ostanu kao svjedočanstvo o presuđenom genocidu”, rekao je Škrijelj.

Tema konferencije fokusira se na nekolio studija slučaja koje će rasvijetliti posljedice genocida na konkretne životne okolnosti sa kojima žive građani Srebrenice.

Akademik Mirko Pejanović, predsjednik Naučnog odbora Konferencije smatra Konferenciju od velikog značaja.

Tu je prije svega ekonomski razvoj, zapošljavanje, povratak, demografska revitalizacija, a predviđeno je da se istraži stanje komunalne infrastrukture, povezanosti MZ sa gradskim centrom. Predviđena je grupa istraživača koja će istražiti razvoj i obnovu međunacionalnog povjerenja“, rekao je Pejanović.

“Mi smo odlučili da formiramo naučo-istraživačke timove koji će u narednih šest mjeseci izraditi naučne studije i na osnovu njih ćemo održati konferenciju u novembru naredne godine“, pojašnjava Rasim Muratović, direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu.

Raspravu i projektni pristup potpunog razmijevanja onog što se dešavalo, kao i perspektivu posljedica genocida nad Bošnjacima u Srebrenici kroz ovaj veliki projekt Vlada TK u potpunosti podržava.

„Nije to jedini način da tematiku Srebrenice podržimo, ali kroz ovaj naučno-istraživački pristup mislimo da našom podrškom možemo na najbolji način odgovoriti potrebama za osvjetljavanjem, kolektivnim pamćenjem, za razvijanjem osjećaja da je Srebrenica i tematika Srebrenice velika tema Bosne i Hercegovine“, kaže premijer TK Kadrija Hodžić.

Druga konferencija pod nazivom „Posljedice genocida nad Bošnjacima: Socijalni, ekonomski, demografski i kulturni razvoj Srebrenice od 1995. do 2022.“ biće održana u Tuzli, 15. novembra naredne godine.

Izvor: RTV TK

Share: