SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Povodom obilježavanja dvadeset i sedme godišnjice od genocida počinjenog nad Bošnjacima u Republici Bosni i Hercegovini, a što je potvrđeno i pravosnažnim sudskim presudama ICTY-a za područje tzv. sigurne zone Ujedinjenih nacija Srebrenice i okoline (juli 1995. godine), Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Sarajevu – Institut
za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava i Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju planiraju organizaciju Međunarodne naučne konferencije “POSLJEDICE GENOCIDA NAD BOŠNJACIMA U SREBRENICI: SOCIJALNI, EKONOMSKI, DEMOGRAFSKI I KULTURNI RAZVOJ SREBRENICE (1995‒2022)”. Planirano je da se
Konferencija održi u Tuzli, 15. novembra 2022. godine.

Tim povodom, u Rektoratu Univerziteta u Tuzli (adresa Dr. Tihomila Markovića br. 1), u ponedjeljak, 15. novembra 2021. godine, s početkom u 11 sati bit će održana prva sjednica Organizacionog i Naučnog odbora Konferencije. Na sjednici će se usvojiti metode rada za izradu istraživačkih studija za pripremu Konferencije, donijeti odluka o imenovanju sastava naučnih timova studija slučaja te usvojiti Nacrt finansijskog plana Konferencije.

Pozivamo vas da medijski propratite početak aktivnosti na organizaciji ove značajne i važne Konferencije.

 

Share: