Okrugli stol na temu "Izvještaj Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu od 1991. do 1995. godine i historijski revizionizam"

U Sarajevu je od 8. do 12. juna održan History Fest, u sklopu kojeg je organizovan okrugli stol na temu "Izvještaj Nezavisne međunarodne komisije za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu od 1991. do 1995. godine i historijski revizionizam".

U okruglom stolu su učestvovale naučne saradnice Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Merisa Karović-Babić i Zilha Mastalić Košuta.

Izlaganja u cjelosti možete pogledati na ovom linku.

Share: