Ministrica Husić-Mehmedović i rektor Škrijelj posjetili Institut

U okviru nastavka posjeta organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo prof. dr. Melika Husić-Mehmedović i rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj su u utorak, 9. marta 2021. godine posjetili su Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava.

Posjeta je iskorištena da se rukovodstvi Instituta predstave aktivnosti Ministarstva koje se odnose na pripremu novog zakona o visokom obrazovanju, kao i zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti, te aktuelni procesi koji se vode na nivou Ministarstva. U svom obraćanju ministrica Husić-Mehmedović je naglasila da je posjeta naučnom Institutu organizirana kako bi se sagledale okolnosti u kojima Institut djeluje, te prioriteti i problemi koje je potrebno rješavati u sinergiji Univerziteta i Ministarstva. Također, istakla je značaj naučnoh Instituta i njegov doprinos stvaranju boljeg i poticajnijeg naučnoistraživačkog okruženja, te razvoju društva kroz izvrsnost u nauci.

Izrada novog Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, kao i Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti, prostorni kapaciteti, te modaliteti ulaganja u naučnoistraživački rad i provođenje naučnoistraživačkih aktivnosti bile su samo neke od tema razgovora.

U toku posjete uposlenici Instituta su ministrici Husić-Mehmedović predočili ključne aktivnosti i rezultate iz djelatnosti rada, te posebno naglasili postignuća u izdavačkoj djelatnosti, te predstavili infrastrukturne kapacitete.

Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava prof. dr. Rasim Muratović tokom posjete je predstavio razvoj Instituta, od njegovog osnivanja, kadrovske i prostorne kapacitete, te podsjetio da Institut naučno i stručno istražuje i obrađuje zločine protiv mira, ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i druge teške povrede pravila međunarodnog humanitarnog prava na teritoriji Bosne i Hercegovine i u inostranstvu, i to iz historijskog, kriminološkog, pravnog, ekonomskog, demografskog, sociološkog, politološkog, kulturološkog, medicinskog, ekološkog i drugih aspekata od značaja za cjelovito naučno i stručno sagledavanje ovih zločina. Posebno je naglasio rad Instituta na konceptualizaciji i izradi naučnoistraživačkih projekata, te potcrtao da gotovo sva istraživanja Instituta uključuju i vrlo zahtjevan i skup terenski rad. Direktor Muratović je naveo i da su 2020. godine započete pripreme za objavljivanje časopisa Instituta, odnosno Godišnjaka Instituta, na bosanskom i engleskom jeziku, koji će biti prvi časopis na području Balkana specijaliziran za istraživanje ratnih zločina i zločina genocida, u kojem će biti objavljeni radovi stručnjaka kako iz Bosne i Hercegovine tako i iz inostranstva.

Share: