Obavijest za javnost

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu je zbog trenutne situacije nastale zbog Koronavirusa, premješten na novu lokaciju, kako bi se na ranijoj lokaciji (Halida Nazečića 4) napravio izolatorij.

Odlukom Vlade KS Institut je premješten u Nedžariće, u zgradu u kojoj su smještene kantonalne i državne institucije, agencije, a koje se nalaze na adresi Aleja Bosne Srebrene bb.

Brojevi telefona su ostali isti, a možete ih pronaći na dnu stranice.

Share: