AKADEMIK ARNE JOHAN VETLESEN U POSJETI BOSNI I HERCEGOVINI

Od 12. do 19. maja 2019. godine gost Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i
međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu bit će akademik Arne Johan Vetlesen. U tom
periodu posjetit će univerzitete u Tuzli i Zenici gdje će biti organizirana promocija knjige Nova
klima - Ekološka kriza u svjetlu društvene kritike, čiji je on urednik.

Profesor Vetlesen će s uposlenicima Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i
međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu posjetiti Zvornik i Foču, a u nedjelju, 19. maja
2019. godine, planirano je da bude uvodničar na sesiji Kruga 99 u Sarajevu gdje će govoriti o
temi Genocid, oprost, pomirenje.

Akademik Arne Johan Vetlsen (1960) jedan je od najpoznatijih norveških filozofa. Profesor je
političke filozofije na Univerzitetu u Oslu. Autor je dvadesetak knjiga i stotina naučnih radova i
eseja u kojima je izučavao pojam zla: Angsten for oppdragelse: et samfunnsetisk perspektiv på
dannelse, Universitetsforlag, Oslo, 2012; Frihetens forvandling: essays og artikler 2002-2008,
Universitetsforlag, Oslo, 2009; Frihet, Universitetsforlag, Oslo, 2007; Nærhet og distanse:
grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennsker, Gyldendal, Oslo, 2006; Evil and
human agency: understanding collektive evildoing, Cambridge University Press, 2005; Moralens
sjanser i markeds tidsalder: om kulturelle forutsetninger for moral, Gyldendal, Oslo, 2003;
Menneskeverd og ondskap: essays og artikler 1991-2002, Gyldendal, Oslo, 2003; Innføring i
etikk, Universitetsforlag, Oslo, 2002; Følelser og moral, Gyldendal, Oslo, 2000; Folkemord,
Pacem, Årg. 2, nr. 2. Oslo, 1999; Ondskap i Bosnia, Norsk Filosofisk Tidskrift, nr. 1-2/1997.
Universitets Forlaget, Oslo, 1997; Tysk identitet etter 1945. Nytt norsk tidskrift. Årg.12, nr.3,
Oslo, 1995; Hvordan Holocaust var mulig?, Materialisten. Årg.20.nr.1/2, Oslo, 1992, samo su
neki od naslova njegovih djela.

Vetlesenovo djelo Hva er etikk / Šta je etika (Universitetsforlag, Oslo, 2014 – četvrto
izdanje) prevedeno je na bosanski jezik 2015. godine, a u izdanju Instituta za istraživanje zločina
protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu. Godine 2017, u izdanju
Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u
Sarajevu, prevedena je i njegova knjiga Studier i ondskap / Studije o zlu. Ove, 2019. godine,
prevedena je knjiga Nytt klima – Miljøkrisen i samfunnskritisk lys / Nova klima : Ekološka kriza
u svjetlu društvene kritike, čiji je Vetlesen urednik.

Institut za istraživanje zločina je 2014. godine objavio knjigu autora Rasima Muratovića
pod naslovom Zlo i ljudsko dostojanstvo u djelima Arnea Johana Vetlesena.

Na prijedlog Instituta, Univerzitet u Sarajevu je 2015. godine profesoru Vetlesenu
dodijelio Nagradu za mir i progres.

Vetlesenovi naučni eseji su nastojanje da se nauka koristi za razumijevanje provala
barbarstva i zapretanih zločinačkih instikata koji završavaju genocidom.
Svi njegovi radovi imaju osnovni cilj a to je razumijevanja uzroka, ciljeva i razmjera
genocida, te prevencije genocida kao zločina i zla najvišeg ranga.

Zbog Vetlesenovog upornog rada na izučavanju zla, ali i ljudskog dostojanstva, dobio je
nagradu Fangenes testamente (Logoraški testament, 2004. godine), koju svake godine Norveški
institut za mir dodjeljuje istraživačima koji su dali poseban doprinos u borbi protiv zla.

V. D. D I R E K T O R
Dr. Amir Kliko, naučni saradnik

Share: