Posjeta Udruženju žrtava i svjedoka genocida

Dana 23. februara 2021. godine direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerzitata u Sarajevu, prof. dr. Rasim Muratović posjetio je Udruženje Žrtava i Svjedoka Genocida. Tom prilikom predsjednik Udruženja Murat Tahirović i direktor Instituta prof. dr. Muratović razgovarali su o tekućim aktivnostima ove dvije dvije ustanove kao i zajedničkim projektima na kojima će se raditi u narednom periodu.

Share: