Javne nabavke

PLAN NABAVKI ZA 2017. GODINU

TENDERSKA DOKUMENTACIJA U KONKURENTSKOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE - USLUGA ŠTAMPANJA I ISPORUKA KNJIGA

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2016.

 

IZMJENE/DOPUNE PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2016.

 

frame frameborder="0" height="700" scrolling="no" src="http://jn.ks.gov.ba/pretraga/131" width="600">

frame frameborder="0" height="1500" scrolling="no" src="http://jn.ks.gov.ba/oeu/131" width="600">