Dokumenti

Konvencije
 


 

I ŽENEVSKA KONVENCIJA

II ŽENEVSKA KONVENCIJA

III ŽENEVSKA KONVENCIJA

IV ŽENEVSKA KONVENCIJA

DOPUNSKI PROTOKOL I

DOPUNSKI PROTOKOL II

KONVENCIJA O SPRJEČAVANJU I KAŽNJAVANJU ZLOČINA GENOCIDA

KONVENCIJA O PRAVIMA DJETETA