PROMOCIJA KNJIGE: “NASTANAK REPUBLIKE SRPSKE: OD REGIONALIZACIJE DO STRATEŠKIH CILJEVA (1991-1992)”

Prije mjesec dana objavljenja je knjiga: “Nastanak Republike srpske: Od regionalizacije do strateških ciljeva (1991-1992)”, čiji su koautori dr. Muamer Džananović, dr. Hikmet Karčić i dr. Jasmin Medić.

Knjiga je objavljenja u izdanju Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu i Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu.

Recenzenti knjige su: akademik, prof. dr. Mirko Pejanović, prof. dr. Rasim Muratović, dr. Amir Kliko, prof. dr. Ehlimana Memišević i prof. dr. Hariz Halilovich.

Akademik, prof. dr. Mirko Pejanović (potpredsjednik Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine) u svojoj recenziji, između ostalog, navodi “da knjiga predstavlja prvo cjelovito istraživanje nastanka Republike srpske i fokusira se na sve bitne odluke donesene tokom 1991. i u prvoj polovini 1992. godine. Djelo će imati itekako značajnu ulogu u edukaciji studenata na fakultetima humanističkih i društvenih nauka. Također, knjiga može poslužiti društvenim i političkim institucijama države Bosne i Hercegovine, ali i međunarodnim institucijama, da prije svega razumiju, ali i štite nezavisnost, suverenitet i međunarodno priznanje države Bosne i Hercegovine.”

Prof. dr. Hariz Halilovich (profesor na RMIT University, Melbourne) u svojoj recenziji, između ostalog, piše: “Smatram da je objavljivanje ovoga djela apsolutno nužno jer sadrži izvorne znanstvene priloge i dosad, dobrim dijelom, neobjavljenu ili neinterpretiranu građu o historijskim činjenicama, dokumentima i događajima vezanim za razumijevanje okolnosti koje su prethodile agresiji na Bosnu i Hercegovinu i zločina koji su bili dio širokog spektra politički motiviranog nasilja s ciljem stvaranja “Republike srpskog naroda u BiH“. Stoga je djelo od izuzetnog značaja i doprinijet će naučnom razumijevanju transformacije nacionalističke retorike u konkretnu i sistematsku kampanju nasilja čija izvorna namjera i konačni rezultat jeste bio genocid nad Bošnjacima.”

Promocija knjige će biti održana sutra 25. aprila 2023. sa početkom u 18.00 sati u Vijećnici.

Promotori su: akademik, prof. dr. Mirko Pejanović - potpredsjednik ANU BiH, prof. dr. Sead Turčalo - dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i prof. dr. Emir Suljagić - direktor Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari. Uvodničari su: prof. dr. Rasim Muratović - direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava i prof. dr. Sedad Bešlija - direktor Instituta za historiju.

Share: