Održana sjednica Organizacionog i Naučnog odbora međunarodne naučne konferencije „Genocid nad Bošnjacima, Srebrenica 1995–2020.: Uzroci, razmjere i posljedice”

Sjednica Organizacionog i Naučnog odbora međunarodne naučne konferencije „Genocid nad Bošnjacima, Srebrenica 1995–2020.: Uzroci, razmjere i posljedice” održana je u utorak 5. januara 2021. godine. Na održanoj sjednici doneseni su sljedeći 

ZAKLJUČCI

  1. Prihvata se izvještaj o održanoj međunarodnoj konferenciji „Genocid nad Bošnjacima, Srebrenica 1995–2020.: Uzroci, razmjere i posljedice” (19. 10. 2020). 
  2. U julu 2021. godine u Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari u organizaciji i saradnji Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Tuzli održat će se okrugli sto u okviru kojeg će biti predstavljen zbornik radova međunarodne naučne konferencije „Genocid nad Bošnjacima, Srebrenica 1995–2020.: Uzroci, razmjere i posljedice” te biti započete pripreme za narednu međunarodnu naučnu konferenciju čije je održavanje planirano 2022. godine.
  3. Organizacioni i Naučni odbor međunarodne naučne konferencije „Genocid nad Bošnjacima, Srebrenica 1995–2020.: Uzroci, razmjere i posljedice” upućuju zahvale, prije svega, uspješnoj saradnji Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Tuzli koja je dala dignitet održanoj konferenciji. Zahvala se upućuje Vladi Tuzlanskog kantona, te posebno Vladi Kantona Sarajevo, koja je pružila finansijsku podršku organizaciji međunarodne naučne konferencije.
  4. Organizirat će se sastanak prof. dr. Rifata Škrijelja, rektora Univerziteta u Sarajevu, sa prof. dr. Denisom Zvizdićem, prvim zamjenikom predsjedavajuće Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, te sastanak sa Valentinom Inzkom, visokim predstavnikom za BiH, na kojima će biti predstavljeni zaključci međunarodne naučne konferencije „Genocid nad Bošnjacima, Srebrenica 1995–2020.: Uzroci, razmjere i posljedice” i biti zatraženo angažiranje državnih institucija.
  5. O održanoj sjednici Organizacionog i Naučnog odbora bit će obaviještena javnost.

U organizaciji četiriju obrazovno-naučnih institucija: Univerziteta u Sarajevu, Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Tuzli, 19. oktobra 2020. godine u Sarajevu održana je međunarodna naučna konferencija pod nazivom „Genocid nad Bošnjacima, Srebrenica 1995–2020.: Uzroci, razmjere i posljedice”. 

Konferencija je bila tematski fokusirana na tri aspekta: uzroci zločina genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, drugi je razmjere počinjenog genocida i treći je posljedice tog genocida. Učešće na konferenciji uzela su ukupno 72 eminentna naučnika i istraživača iz dvanaest zemalja svijeta. Rad konferencije odvijao se u četiri panela na kojima su učesnici izložili rezultate svojih istraživanja o genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici ali i o drugim srodnim temama.

Članovi Organizacionog odbora konstatirali su da je ova konferencija, pored ostalog, bila prilika da se razmijene iskustva o genocidu u Bosni i Hercegovini, njegovim uzrocima, razmjerima i posljedicama, a to podrazumijeva odgovornost naučnika i cjelokupne intelektualne javnosti. „Misleći o Srebrenici, mislimo o Bosni i Hercegovini, njenoj obnovi i budućnosti. Pitanje genocida u Srebrenici pitanje je savjesti cijelog čovječanstva“, naveli su članovi Organizacionog odbora konferencije.

Share: