Prijave za učešće u Programu obuke iz oblasti inkluzivnog obrazovanja

Ured za podršku studentima Univerziteta u Sarajevu provodi Program obuke iz oblasti inkluzivnog obrazovanja u sklopu projekta „Dijalog za budućnost“ koji implementiraju UNDP, UNICEF i UNESCO u partnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine. Projekat „Dijalog za budućnost” se finansira sredstvima Ureda Ujedinjenih nacija za podršku izgradnji mira / Fonda za izgradnju mira (PBF).

Program obuke iz oblasti inkluzivnog obrazovanja će uključiti sljedeće jedinice:

- Nastavnik u susretu sa socijalnom isključenošću - inkluzivno obrazovanje
- Temeljna polazišta inkluzivnog odgoja i obrazovanja
- Učenje o različitostima - identitet, stereotipi i predrasude
- Interkulturalna osjetljivost kao dio pedagoške kompetencije za rad u heterogenim grupama
- Univerzalni dizajn za učenje - kreiranje zajednice koja uči
- Studenti s invaliditetom u akademskoj zajednici
- Inkluzivno obrazovanje

Program će biti realiziran u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu u utorak, 18.06.2019. i u srijedu, 19.06.2019. u terminu od 09:00 do 15:00.

Molimo da prijavu za učešće realizirate putem e-obrasca najkasnije do 14.06.2019. do 12:00, nakon čega ćete po zatvaranju mogućnosti prijave na mail dobiti obavještenje o učešću uz detaljnu agendu o Programu.

Prijavu možete popuniti na ovom linku.

Share: