INSTITUT ZA ISTRAŽIVANJE ZLOČINA UGOSTIO PROF. DR. ARNEA JOHANA VETLESENA

Od 15. do 19. maja 2017. godine Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerzitata u Sarajevu ugostio je Arnea Johana Vetlesena, vodećeg norveškog filozofa i profesora s Univerziteta u Oslu. U tom periodu Institut je u saradnji s Filozofskim fakultetom u Tuzli i Muzejom Unsko-sanskog kantona u Bihaću organizovao tri promocije Vetlesenove najnovije knjige Studije o zlu/Studier i ondskap, koju je s norveškog na bosanski jezik preveo dr. Rasim Muratović, direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu.

Prva promocija održana je u ponedjeljak, 15.5.2017. godine, u prostorijama Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu, a knjigu su promovirali dr.sc. Ermin Kuka, naučni saradnik, i mr. Muamer Džananović, viši stručni saradnik Instituta.

Druga promocija održana je u utorak, 16.5.2017. godine u prostorijama Rektorata Univerziteta u Tuzli. Knjigu su promovirali akademik prof. dr. Enver Halilović, prof. dr. Keith Doubt, prof. dr. Adib Đozić i prof. dr. Najil Kurtić.

Treća promocija održana je u srijedu, 17.5.2017. godine u Bihaću, u prostorijama Muzeja Prvog zasjedanja AVNOJ-a, a knjigu su promovirali prof. dr. Amela Čolić. dr. Mujo Begić i dr. Rasim Muratović.

Arne Johan Vetlsen (1960) jedan je od najpoznatijih norveških filozofa. Profesor je političke filozofije na Univerzitetu u Oslu, u Norveškoj. Autor je dvadesetak knjiga i stotina naučnih radova i eseja u kojima izučavao pojam zla.

Zbog Vetlesenovog upornog rada na izučavanju zla, ali i ljudskog dostojanstva, dobio je nagradu Fangenes testamente (Logoraški testament, 2004. godine), koju svake godine dodjeljuje Norveški institut za mir, istraživačima koji su dali poseban doprinos u borbi protiv zla.

 

Na prijedlog Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava profesoru Vetlesenu Univerzitet u Sarajevu je 2015. godine dodijelio Nagradu za mir i progres.

 

 

Vetlesenovi naučni eseji su nastojanje da se nauka koristi za razumijevanje provala barbarstva i zapretanih zločinačkih instikata koji završavaju genocidom.

 

Svi njegovi radovi imaju osnovni cilj a to je razumijevanja uzroka, ciljeva i razmjera genocida, te prevencije genocida kao zločina i zla najvišeg ranga.

Share: