ODRŽANA PROMOCIJA KNJIGE “STUDIJE O ZLU”, ARENA JOHANA VETLESENA

U ponedjeljak, 15.5.2017. godine u prostorijama Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu održana je promocija knjige “Studije o zlu”, autora Arnea Johana Vetlesena, a u prevodu dr. Rasima Muratovića, direktora Instituta.

Knjigu su promovirali dr.sc. Ermin Kuka, naučni saradnik, i mr. Muamer Džananović, viši stručni saradnik Instituta.

Arne Johan Vetlsen (1960) jedan je od najpoznatijih norveških filozofa. Profesor je političke filozofije na Univerzitetu u Oslu, u Norveškoj. Autor je dvadesetak knjiga i stotina naučnih radova i eseja u kojima izučavao pojam zla.

Zbog Vetlesenovog upornog rada na izučavanju zla, ali i ljudskog dostojanstva, dobio je nagradu Fangenes testamente (Logoraški testament, 2004. godine), koju svake godine dodjeljuje Norveški institut za mir, istraživačima koji su dali poseban doprinos u borbi protiv zla.

Na prijedlog Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava profesoru Vetlesenu Univerzitet u Sarajevu je 2015. godine dodijelio Nagradu za mir i progres.

Vetlesenovi naučni eseji su nastojanje da se nauka koristi za razumijevanje provala barbarstva i zapretanih zločinačkih instikata koji završavaju genocidom.

 

Svi njegovi radovi imaju osnovni cilj a to je razumijevanja uzroka, ciljeva i razmjera genocida, te prevencije genocida kao zločina i zla najvišeg ranga.

Share: