UČEŠĆE NA DEVETOM NAUČNOM SKUPU “BOSANSKOHERCEGOVAČKA DRŽAVA I BOŠNJACI”

U organizaciji Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” 27. aprila 2019. održan je Deveti naučni skup pod nazivom “Bosanskohercegovačka država i Bošnjaci”. Naučni skup je održan u konferencijskoj sali BZK “Preporod” u Sarajevu. Cilj naučnog skupa, koji se već devet godina održava, jeste preispitivanje odnosa bosanskohercegovačke države i bošnjačkih sadržaja njene historije, politike, prava, ekonomije i kulture.

Naučnom skupu su prisustvovali naučnici i istraživači koji su se u svojim dosadašnjim višegodišnjim istraživanjima bavili pitanjem nacije, identiteta, etničkih grupa i države. Naučni skup je otvorio prof. dr. Sanjin Kodrić, novi predsjednik “Preporoda”. Uvodno izlaganje imao je prod. dr. Esad Zgodić. Učesnici su predstavili svoje radove podijeljeni u tri panela (Bosna i antibosanstvo u nacionalnim ideologijama i programima etnicizma; Bošnjaci u društvenoj, pravnoj, političkoj i ekonomskoj bosanskohercegovačkoj pluralnosti; Bosanskohercegovačka država - nacija u vidicima internacionalnog političkog poretka). Na skupu su učestvovale saradnice Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu - dr. Meldijana Arnaut - Haseljić i dr. Zilha Mastalić - Košuta. Dr. Meldijana Arnaut - Haseljić predstavila je svoj rad pod nazivom “Izvještaj Komisije za istraživanje događaja u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995: Negiranje – Memorandum SANU 2”. Dr. Zilha Mastalić - Košuta izlagala je na temu  “Historijski osvrt na Hrvatsku zajednicu Herceg – Bosnu”. Oba rada su izazvala posebnu pažnju i interesovanje.

Svi radovi sa Devetog naučnog skupa bit će objavljeni u časopisu “Godišnjak” u izdanju BZK “Preporod”.

Share: