NAUČNA TRIBINA U MOSTARU O ULOZI HZHB

Dana 20. marta 2019. u organizaciji Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca (VKBI) - Regionalni odbor Hercegovina  održana je javna tribina o ulozi "Hrvatske zajednice Herceg-Bosne" u razbijanju Bosne i Hercegovine, te političkim i vojnim događajima u Mostaru u periodu od 1992. do 1995. godine. Predavanje je održano u Centru za kulturu Mostar.

O prvoj temi govorio je naučni saradnik Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu - dr. Amir Kliko, dok je o Mostaru govorila naučna saradnica Instituta - dr. Zilha Mastalić Košuta. U ime organizatora na tribini obratila se profesorica Elbisa Ustamujić predsjednica Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca jasnom porukom da je Mostar, u ime fašističke ideologije, doživio ogromne gubitke i stradanja. Moderator skupa bila je prof. Edita Mulaosmanović.

Share: