Rektor Univerziteta posjetio Institut

Rektor Univerziteta, Rifat Škrijelj, posjetio je Institut za instraživanje zlčina protiv čovječnosti i međunarodnog prava. Instiut je posjetio s prorektoricama Prof. dr. Aida Hodžić te Prof. dr. Dženana Husremović.

Tokom posjete rektor i prorektorice su razgovarali sa uposelnicima Instituta, vezano za aktivnosti oko proširenja aktivnosti Instituta sa novim odjelom - operativnim centrom.

U tom smislu rekotor i prorektorice su naglasili da treba unaprijediti operativno - analitičiku podršku i razvoj dokumentacione osnove te aktivnije učešće u prikupljanju činjenica o ratnim zločinima, koordinacijom sa sudovima i tužilačkim institucijama u aktivnostima oko pronalaženja i procesuiranja ratnih zločina u Bosni i Hercegovini.

Većina prisutnih zaposlenika aktivno se uključivala u diskusiju i podržala prijedloge rekotora i njegovih saradnica.

Share: