POTPISAN SPORAZUM O IZRADI MONOGRAFIJE “GORAŽDE 1992 – 1995.”

U Sarajevu je danas potpisan Sporazum o izradi monografije "Goražde 1992-1995." koji su potpisali ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo dr. Elvir Kazazović, premijer Bosansko-podrinjskog Kantona Goražde mr. Emir Oković i direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu dr. Rasim Muratović.

Kako je istakao ministar Kazazović, izradom ove naučne publikacije osigurat će se značajna historijska građa o ratnim dešavanjima u Istočnoj Bosni i doprinijeti objektivizaciji saznanja iz tog perioda. Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava UNSA i Kanton Sarajevo, kao njegov osnivač, formirat će naučno-istraživački tim za realizaciju ovog projekta.

Mr. Muamer Džananović, viši stručni saradnik u Institutu, kojem je Sprazumom povjereno da koordinira projektom i bude na čelu tima, istakao je da sve što se dešavalo u Goraždu zaslužuje multidisciplinarnu naučnu analizu i dokumentovanje u jednoj ovakvoj formi.
"Goražde u tom periodu je priča, prije svega, o barbarskoj opsadi i zločinima kao i herojskoj odbrani. Međutim, to je u isto vrijeme priča o ljudskom dostojanstvu, upornosti, izdržljivosti, istrajnosti, domišljatosti, inovativnosti u nametnutim nehumanim uslovima, koji su kontinuirano trajali tri i po godine. Sve to će se prezentirati ovom monografijom", naveo je Džananović.

Direktor Muratović kazao je da Institut ovim nastavlja svoje aktivnosti na mapiranju svih počinjenih zločina u BiH u periodu od 1992. do 1995. godine, a prioritetno na području Podrinja.
"Ovakve i slične projekte privodimo kraju kada su u pitanju područja Višegrada, Zvornika, a pripremamo se da istraživanje sprovedemo i za područje Foče", rekao je.

Premijer Oković je izrazio zadovoljstvo što će Goražde dobiti svoju monografiju o ratnim dešavanjima i dodao da je to bio jedan od zadataka Vlade BPK.
"Bosansko-podrinjski kanton i Goražde kao 'grad heroj' to apsolutno zaslužuju. Namjera nam je da sve bude realizirano na naučnoj osnovi zbog čega je ovaj sporazum i sklopljen", istakao je premijer Oković.

Uz Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS i Vladu BPK, projekt je finansijski podržalo i Ministarstvo za boračka pitanja FBiH.

 

Share: